Övrigt vägunderhåll

Agrotec har maskiner och tillbehör för vägunderhåll av många olika slag. Vi sopar, grensågar, rensar diken, klipper slänter och slamsuger brunnar och ledningar med mera. 

Höghöjdsröjare

Med vår grensåg når vi enkelt grenar för att skapa fri passage längs vägar. 

Ogräsborste

Borstar enkelt bort ogräs på plattytor och längs kanter. 

Dikesrensare

Hydraulisk dikesrensare 

Slamsugningsvagn

Traktordragen slamsugningsvagn för rensning av brunnar och ledningar.

Kantslåtter

Kantslåtter med slagkraft modell 85/601

Släntklippare

Släntklippning med Agrimaster FZP 225