Sandupptagning

Vi har flertalet olika maskiner för sandupptagning och renhållning av planer och vägar. 

Sopmaskin

Wasa 300+
Wasa 300+ är den perfekta hjälpredan för rengöring av gator i såväl mindre städer och samhällen som i industri- och hamnområden. Den bogserade sopmaskinen med hög prestanda samlar upp skräp mekaniskt varvid utsläpp av stora mängder fint damm undviks.

Sopmaskin

Swingo 200+
Swingo 200+ är den perfekta lösningen för daglig städning på gångvägar och cykelvägar i innerstadsområden, såväl som i industriområden eller parkeringsplatser.

Sopmaskin

Broddson Scandia 2W
Med en kapacitet på 1,2 ton per minut och en sopbredd på upp till 3000 mm är Scandia de stora ytornas mästare. Ramstyrning är standard. Det möjliggör förflyttningar i sidled vilket innebär ökad åtkomlighet i trånga passager. Den är dessutom utrustad med ett automatiskt borstavlastningssystem och enkel till-och-från koppling. Sammantaget gör det Scandia till en maskin som är enkel att hantera och smidig att köra, samtidigt som den har mycket stor arbetskapacitet.

Sopvals

Pome AH320/90