Om oss

Agrotec AB bildades under 2008 men verksamheten startade redan i början av 1990 på Skärlunda gård utanför Norrköping.

Under årens lopp har maskinstationsverksamheten utvecklats, och idag erbjuder vi ett brett utbud av tjänster till lantbruket.

Vår spannmålsodling är effektiv med moderna lantbruksmaskiner och effektiva transportsystem. Våra entreprenad- och lantbruksmaskiner utför jordschakt, lantbruksarbeten, transporter, sopning och snöröjning.

Förutom maskinstationsverksamheten brukar vi egna jordar på Rotenberg och Skärlunda. Tillsammans med arrenden runt Norrköping odlas idag ca 1150 ha med i huvudsak spannmåls- och oljeväxter.

Vårt mål är att vara Er kompletta samarbetspartner.
Välkommen till oss på ett besök!